Naše primárne zameranie je vŕtanie studní pre individuálne zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou vo všetkých oblastiach.

Postup pri realizácií vŕtanej studne:

  1. Vytýčenie vodného zdroja (ak je potrebné)
  2. Vyvŕtanie studne na vytýčenom mieste. Vŕtame priemer 220 mm
  3. Vystrojenie studne, použitie normovaných materiálov atestovaných na pitnú vodu a tlak.
  4. Obsypanie studničnej rury, filtračným štrkom frakcie 4/8mm.
  5. Utesnenie vrtu, používa sa pre potreby zásobovania domácností pitnou vodou. Slúži na oddelenie povrchových vôd od vodných zdrojov respektíve zvodnelých terás.
  6. Vyčistenie vrtu a čerpacia skúška, každý vrt po vystrojení a obsypaní sa musí začerpať, Pri čerpacej skúške sa zisťuje skutočná výdatnosť vrtu.
Image

Vŕtanie studní v okrese Prievidza, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

Vŕtanie studní realizujeme výkonnou technikou, súčasťou prác je výplach studne a zapaženie PVC trubkami s hygienickou atestáciou. Vrtaná studňa je následne pripravená na montáž čerpadla.

Prečo vŕtnanú studňu?

Vŕtaná studňa má niekoľko podstatných výhod oproti studni kopanej.

Takmer neobmedzený hĺbkový dosah

Je lacnejšia ako kopaná

Vyšší prítok ako z kopanej studne

Rýchlosť vyhotovenia (aj za 1 deň)

Kvalitnejšia voda

Rýchla návratnosť investície

Vŕtame do hĺbky 20 metrov

Našou hlavnou činnosťou je vŕtanie studní s hĺbkou do 20 metrov. Na vystrojenie používame certifikované rúry o priemere 160 mm, ktoré sú určené pre studničné vrty a vyhovujú požiadavkám na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

Pred ukončením studňu začerpeme vlastným čerpadlom.
Image

Vŕtanie studní poskytujeme v ramci miest a obcí.

Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Handlová, Topoľčany, Nováky, Lazany, Kanianka, Nitrianske pravno, Poluvsie, Poruba, Rástočno, Bojnice, Dolné vestenice, horné vestenice, Nitrica, Bystričany, Brodzany, Nitrianske Rudno,